o konkursie


Projekt reFRESZ to głos ludzi, którzy chcą wnieść w szare osiedla trochę radości, to głos ludzi, którzy zastanaiwaja się nad przestrzenią, w której się poruszają, to manifest przeciwko obojętności i bezmyślnemu malowaniu osiedli w myśl zasady, że nowy kolor bloku na pewno jest lepszy niż komunistyczna szarość.

Projekt „reFresz – Odśwież Swój Blok!” to akcja mająca na celu oczyszczenie i uspójnienie wizualno-estetycznego wyglądu Krakowa poprzez wprowadzenie sztuki i designu na elewację bloków. 

Drugi etap konkursu jest adresowany do młodych artystów oraz architektów, którzy pragną przyczynić się do wspólnej kreacji przestrzeni miejskiej. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie autorskiego projektu kolorystyki elewacji bloku przy ulicy Lipińskiego 18 w Krakowie. Więcej szczegółów w zakładce – dla uczestników.

Korzyści dla uczestników konkursu:
  • Dla autora zwycięskiego projektu przewidziana jest atrakcyjna nagroda pieniężna  1000 zł 
  • Zwycięzca będzie miał możliwość realizacji autorskiego projektu  
  • Wszyscy uczestnicy konkursu, bez względu na zajęte miejsce zostaną uhonorowani publikacją swojej pracy konkursowej na stronach www.projektrefresz.pl oraz www.artboomfestival.pl.


Aby zobrazować ideę konkursu „PROJEKT reFRESZ – ODŚWIEŻ SWÓJ BLOK” poniżej prezentujemy dwa projekty bloków „odkażonych”. 


UL. PRZESTRZENNA, WROCŁAW
WROCŁAWSKI GAJ